ویزای دیدار و توریستی استرالیا

Visitor visa

ویزای دیدار استرالیا که اصطلاحاً به آن ویزای توریستی هم میگویند، برای موقعی است که میخواهید دیدار موقتی از استرالیا داشته باشید که استرالیا را ببینید و یا با دوستان واقوام خود دیدار کنید. گاهی ممکن است با ویزای توریستی حتی بتوانید کار کنید یا درس بخوانید. در این صفحه انواع این ویزا و شرایط و تفاوتهای آنها را نوشته ایم.

برای جزییات بیشتر درباره هرکدام از انواع ویزای توریستی و دیدار میتوانید روی آن کلیک کنید.

ویزاهای دیدار و گردش (600)

ویزای توریستی (تقاضا از خارج از استرالیا)

ویزای توریستی (تقاضا از داخل استرالیا)

ویزای دیدار خانواده (با دعوتنامه)

ویزای دیدار کاری

ویزای دیدار با مقصد مشخص (برای چینی ها)

ویزای دیدار کثیرالسفر (برای چینی ها)

ویزاهای کار در تعطیلات

ویزای تعطیلات برای کار (417)

ویزای کار و تعطیلات (462)

سایر

مجوز الکترونیک سفر (601)

مسافر الکترونیک (651)

ویزای ترانزیت (771)

ویزاهای دیدار و گردش

این دسته از ویزاهای موقت برای گردشگران (توریست ها)، کسانی که برای کسب و کار سفر میکنند و همچنین کسانی است که برای دیدار اعضای خانواده خود به استرالیا سفر میکنند.

نام رسمیVisitor visa
کدSubclass 600
اعتبار۳-۶-۱۲ ماه
انواع مختلف ویزای دیدار را در ادامه ببینید.

ویزای توریستی (تقاضا از خارج از استرالیا)

نام رسمیTourist stream
کدSubclass 600
اعتبار۳ و ۶ و ۱۲ ماه
هزینه مسافر معمولیاز ۱۹۰ دلار
طول پروسه۳ تا ۲۲ روز
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: اعتبار این ویزا سه حالت دارد؛ یا ویزای ۳ ماهه میدهند، یا ۶ ماهه، و یا حداکثر ۱۲ ماهه.

ویزای توریستی (تقاضا از داخل استرالیا)

نام رسمیTourist stream
کدSubclass 600
اعتبار۱۲ ماه
هزینه ویزااز ۴۷۵ دلار
طول پروسه۳ تا ۲۲ روز
اجازه کار
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: این ویزا همچنین برای کسانی مناسب است که با ویزای دیگری در استرالیا هستند و میخواهند اقامت خود را تمدید کنند.

نام رسمیSponsored family stream
کدSubclass 600
اعتبار۱۲ ماه
هزینه ویزا۱۹۰ دلار
طول پروسه۸ تا ۳۰ روز
اجازه کار
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: شاید از خویشاوندتان که شما را دعوت میکند، ضمانت مالی بگیرند. برای گرفتن این نوع ویزا حتماً باید از خارج از استرالیا تقاضا کنید.

ویزای دیدار کاری

با این ویزا میتوانید سفر کوتاه کاری به استرالیا داشته باشید اما نمیتوانید کار کنید یا چیزی بفروشید.

نام رسمیBusiness visitor stream
کدSubclass 600
اعتبار۳ ماه
هزینه ویزا۱۹۰ دلار
طول پروسه۲ تا ۱۴ روز
اجازه کارندارد
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای دیدار با مقصد مشخص (برای چینی ها)

این ویزا برای شهروندان مناطق مشخصی از چین است (بجز مناطق ویژه اداری: SARs) که توسط یک آژانس مسافرتی مورد تأیید برای تور به استرالیا سفر میکنند. افرادی که با این ویزا به استرالیا سفر میکنند در طول سفر باید همراه تورشان باشند.

نام رسمیApproved Destination Status stream
کدSubclass 600
اعتبارمختلف
هزینه ویزا۱۹۰ دلار
طول پروسهنامشخص*
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

*بستگی به زمان تقاضا دارد. بعضی از تقاضاهای جدید، شاید تا چند ماه طول بکشد.

ویزای کثیرالسفر (برای چینی ها)

این ویزا برای شهروندان مناطق مشخصی از چین است (بجز مناطق ویژه اداری: SARs) که مرتب به استرالیا سفر میکنند.

نام رسمیFrequent traveller stream
کدSubclass 600
اعتبار۱۰ سال*
هزینه ویزا۱،۳۹۵ دلار
طول پروسهنامشخص**
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

*در هر بار سفر، تا ۳ ماه اجازه ماندن در استرالیا دارند.

**بستگی به زمان تقاضا دارد. بعضی از تقاضاهای جدید، شاید تا چند ماه طول بکشد.

ویزاهای کار در تعطیلات

انواع ویزای دیدار معمولاً برای اجازه کار محدودیت دارند اما این ویزاها برای کسانی است که برای تعطیلات به استرالیا می آیند اما میخواند اقامت طولانی تری داشته باشند و در طول اقامتشان اجازه کار کردن هم داشته باشند.

ویزای کار در تعطیلات

این ویزا مخصوص افراد ۱۸ تا ۳۰ سال است (بعضی از کشورها تا ۳۵ سال) که برای تعطیلات به استرالیا می آیند و میخواهند در طول تعطیلات کار کنند تا هزینه های سفر خود را در بیاورند.

نام رسمیWorking Holiday visa
کدSubclass 417
اعتبار۱۲ ماه
هزینه ویزا۶۳۵ دلار
طول پروسه۱ تا ۱۴ روز
اجازه کاردارد
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای کار و تعطیلات

این ویزا مخصوص افراد ۱۸ تا ۳۰ سال است (بعضی از کشورها تا ۳۵ سال) که برای تعطیلات به استرالیا می آیند و میخواهند در طول تعطیلات کار کنند تا هزینه های سفر خود را در بیاورند.

نام رسمیWork & Holiday visa
کدSubclass 462
اعتبار۱۲ ماه
هزینه ویزا۶۳۵ دلار
طول پروسه۳ تا ۴۴ روز
اجازه کاردارد
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

سایر ویزاهای دیدار و ورود

مجوز الکترونیک سفر

نام رسمیElectronic Travel Authority
کدSubclass 601
اعتبار۳ ماه (هر بار)
هزینه ویزاتا ۲۰ دلار
طول پروسهنامشخص
اجازه کاردر حد ملاقاتهای کاری
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

مسافر الکترونیک

فقط دارندگان پاسپورت بعضی از کشورها میتوانند برای این ویزا تقاضا بدهند.

نام رسمیeVisitor
کدSubclass 651
اعتبار۳ ماه (هر بار)
هزینه ویزارایگان
طول پروسه۱ روز
اجازه کاردر حد ملاقاتهای کاری
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: در شرایط ویژه ای ممکن است با این ویزا به شما اجازه تحصیل یا ویزای دوره دیدن به شما بدهند که طول آن حداکثر ۳ ماه باشد.

ویزای ترانزیت

نام رسمیTransit visa
کدSubclass 771
اعتبار۷۲ ساعت
هزینه ویزارایگان
طول پروسه۱ تا ۱۶ روز
اجازه کار
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: ویزای ترانزیت مخصوص کسانی است که میخواهند در کمتر از ۷۲ ساعت از استرالیا خارج شوند.