وبسایت سفر و مهاجرت به استرالیا

استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر و از مقاصد گردشگری دنیاست. راههای رفتن به این کشور هم بسیار متنوع اند. ما انواع این ویزاها و روشها را در صفحه همه روشهای رفتن به استرالیا با زبان ساده برای شما توضیح داده ایم.همه روشهای رفتن به استرالیا

استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر و از مقاصد گردشگری دنیاست. راههای رفتن به این کشور هم بسیار متنوع اند. ما انواع این ویزاها و روشها را در صفحه همه روشهای رفتن به استرالیا با زبان ساده برای شما توضیح داده ایم.

از طریق خانواده


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

آیا استرالیا برای من مناسب است؟

— Anna Wong, Volunteer

The Canadian National flag set against the Rocky Mountains of Banff National ParkCanada

زندگی در استرالیا یا کانادا؟

اگوست 1 — دسامبر 1

آن زندگی که لایقش هستم

اگوست 1 — دسامبر 1