انواع ویزای موقت استرالیا

Temporary visas

انواع ویزای استرالیا به دو دسته کلی موقت و دائم تقسیم میشوند که برای رفتن به استرالیا باید یکی از این دو نوع ویزا را بگیرید. در این صفحه انواع ویزای موقت استرالیا را برای شما نوشته ایم. برای دیدن جزییات و انواع ویزای دائم میتوانید به صفحه ویزاهای دائم استرالیا مراجعه بفرمایید.

مهم: بعضی از انواع ویزای موقت صرفاً پیش شرط و مرحله ابتدایی برای گرفتن بعضی از انواع اقامت دائم هستند. سایر انوع ویزای موقت هم برای این هستند که بطور موقت به استرالیا سفر کنید و بعد از پایان مدت ویزا، استرالیا را ترک کنید. بعضی از انواع ویزای موقت را میتوانید تمدید کنید و یا به یک ویزای دائم مرتبط تبدیل کنید.

بنابراین برای انتخاب ویزای موقت، لازم است که هدف خود از گرفتن ویزای مربوطه را در نظر بگیرید و اطلاعات و شرایط آن ویزا را به دقت مطالعه کنید.

انواع کلی ویزای موقت که در این صفحه میبینید:


ویزاهای توریستی و دیدار

این ویزاهای موقت جنبه دیدار کوتاه مدت از استرالیا یا دوستان و بستگان دارد و یا برای سفرهای کاری (بدون اجازه کار) است و یا صرفاً برای گردشگری است و شما نه قصد کار و تجارت (خرید و فروش در طول سفر یا استخدام شدن) و نه برنامه بلندمدت برای ماندن در استرالیا و اقامت دائم را دارید.

ویزای دعوت از طرف بستگان – برای دیدار (600)

ویزاهای دعوت از والدین (870)*

ویزاهای توریستی و گردشگری (600)

ویزای دیدار کاری (600)

*این ویزا در دسته ویزاهای خانواده است.

ویزاهای تحصیلی

ویزای درس خواندن (500)

ویزای آموزش: دوره دیدن (407)

ویزای تحصیلی همراه (590)

ویزاهای کار یا فعالیت موقت

ویزاهای موقت فارغ التحصیلی (485)

ویزاهای فعالیت موقت (408)

ویزاهای کار موقت – روابط بین الملل (403)

ویزاهای کار موقت – متخصصان (400)

ویزای موقت کمبود نیروی کار – TSS (482)

ویزاهای اقامت موقت برای کسب تجربه کاری

این ویزاها به شما اجازه میدهند تا بطور موقت در استرالیا کار کنید تا تجربه کاری بدست بیاورید و پس از آن اگر شرایط لازم را داشته باشید، برای اقامت دائم اقدام کنید. داشتن تجربه کاری در استرالیا به اداره مهاجرت نشان میدهد که مهارت شما در استرالیا آنقدر مورد نیاز بوده که یک کارفرما شما را استخدام کند.

ویزاهای موقت فارغ التحصیلی (485)

ویزای (مهارت) بعد از فارغ التحصیلی – مهندسی (476)

ویزای جاب آفر مهارتی در مناطق تعیین شده (494)

ویزاهای مشروط (پیش شرط ویزاهای دائمی)

این ویزاها را نمیتوانید بطور جداگانه درخواست کنید و فقط وقتی در پروسه گرفتن بعضی از ویزاهای دائمی (اقامت) هستید، شاید قبل از آن یک ویزای مشروط مرتبط به شما بدهند تا در قبل از اینکه اقامت دائم را به شما بدهند، شرایط شما را بسنجند.

ویزاهای موقت والدین (پیش نیاز اقامت دائم)

وقتی فرزندان برای والدینشان تقاضای اقامت دائم میکنند، والدین ابتدا باید ویزای موقت مرتبط با آن ویزای دائم را بگیرند و بعد از آن تقاضای ویزای دائم کنند.

ویزای کمک کننده موقت والدین سالمند (884)

ویزای کمک کننده موقت والدین (173)

اگر شما با یک شهروند استرالیایی (یا کسی که اقامت دائم دارد) ازدواج کرده باشید (یا پارتنر غیررسمی شما باشد) و از طریق او بخواهید اقامت دائم استرالیا را بگیرید و یا قصد ازدواج با یک استرالیایی را داشته باشید، ابتدا باید برای ویزای موقت مرتبط با قصد و شرایطتان تقاضا بدهید و بعد از آن طی مراحلی، اقامت دائم را بگیرید.

ویزای مشروط از طریق همسر (309)

ویزای موقت از طریق همسر – داخل استرالیا (820)

ویزا با قصد ازدواج (300)

ویزاهای موقت یا مشروط در انتظار اقامت دائم (خود یا خانواده)

گاهی وقتی برای اقامت دائم از طریق کار و مهارت اقدام میکنید، ابتدا به شما ویزای مشروط میدهند تا در طول یک مدت مشخص در استرالیا کار و زندگی کنید تا بعد از آن به شما اقامت دائم بدهند.

گاهی هم یکی از اعضای خانواده شما که بعنوان متقاضی اصلی تقاضای اقامت دائم کرده (مثل یکی از والدین یا همسر) پرونده اش پذیرفته میشود و به او ویزای مشروط میدهند (توضیح پاراگراف بالا را بخوانید) اما شما برای ورود به استرالیا و همراهی کردن خانواده باید ابتدا نوعی ویزای موقت بگیرید، با اقامت دائم متقاضی اصلی صادر شود.

ویزای فرزند وابسته (445)

ویزاهای مشروط مهارت منطقه ای (489):

ویزای مشروط مهارت منطقه ای – با دعوت

ویزای مشروط مهارت منطقه ای – با تمدید

ویزای مشروط مهارت منطقه ای – ورود بعد از دیگری

ویزاهای مشروط مهارت در کار منطقه ای (491):

ویزای مشروط مهارت در کار منطقه ای – متقاضی اصلی

ویزای مشروط مهارت در کار منطقه ای – ورود بعد از دیگری

ویزاهای مهارت منطقه ای با اسپانسر (494):

ویزاهای مهارت منطقه ای با اسپانسر – توسط کارفرما

ویزاهای مهارت منطقه ای با اسپانسر – قرارداد استخدام

ویزاهای مهارت منطقه ای با اسپانسر – ورود بعد از دیگری

ویزای مشروط سرمایه گذاری (188)

ویزاهای پل

در فاصله ای که ویزای شما تمام میشود، اگر بخواهید ویزای دیگری بگیرید، میتوانید یکی از انواع ویزای پل را بگیرید تا بتوانید تا موقع صدور ویزای بعدی، بطور قانونی در استرالیا بمانید.