ویزای تحصیلی و آموزش

Studying & training visas

در مجموع، سه نوع ویزا مرتبط با تحصیل و آموزش در استرالیا وجود دارد که در این صفحه میخوانید:


ویزای تحصیلی

برای این ویزا میتوانید از داخل یا خارج از استرالیا تقاضا بدهید.

با ویزای تحصیلی میتوانید در یک دوره تحصیلی شرکت کنید و در طول مدتی که ویزای شما اعتبار دارد، به خارج از استرالیا سفر کنید و برگردید.

توجه: از تاریخ ۱ ژوییه ۲۰۲۳، افرادی که ویزای تحصیلی/دانشجویی استرالیا را دارند، در هر بازه ۲ هفته ای میتوانند حداکثر ۴۸ ساعت کار کنند.

نام رسمیStudent visa
کدSubclass 500
اعتبارتا ۵ سال
هزینه ویزااز ۷۱۰ دلار
طول پروسهمتنوع
اجازه کارنامحدود
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: اعتبار ویزای تحصیلی حداکثر میتواند تا ۵ سال باشد اما بستگی به مشخصات رشته و اطلاعات ثبت نام دارد. مثلاً اگر رشته شما ۲ ساله باشه، ممکن است ویزای شما را هم ۲ یا ۳ ساله بدهند. دانش آموزان کلاسهای ۱ تا ۴ ابتدایی معمولاً ویزای ۳ ساله میگیرند.

چطور بیشتر بمانم؟

اگر بخواهید در رشته یا مقطع جدیدی تحصیل کنید باید ویزای تحصیلی جدید بگیرید. اما اگر دلیل شما یکی از موارد زیر است، میتوانید طبق راهنمایی که برای هر مورد نوشته ایم اقدام کنید:

اگر اعتبار ویزای تحصیلی شما قبل از فارغ التحصیل شدن تمام میشود، شاید واجد شرایط برای گرفتن ویزای دیدار (Visitor visa) باشید. در این صورت، جایی که درس میخوانید باید به شما یک نامه بدهد و در آن تتاریخ فارغ التحصیلی شما را بنویسد.

اگر کمتر از ۶ ماه از فارغ التحصیلی شما گذشته (چه ویزای تحصیلی شما تمام شده باشد چه نشده باشد)، شاید واجد شرایط برای گرفتن ویزای موقت فارغ التحصیلی (Temporary Graduate visa) باشید.

اگر به تازگی در یک رشته مهندسی از یک موسسه تأییدشده فارغ التحصیل شده باشید شاید واحد شرایط ویزای فارغ التحصیل با مهارت موردتأیید (Skilled Recognition Graduate visa) باشید.

اگر به دلایل دیگری میخواهید بیشتر در استرالیا بمانید، باید طبق شرایطتان، برای گرفتن یکی از انواع ویزای استرالیا اقدام کنید.

برای راهنمایی بیشتر که کدام نوع ویزا مناسب با شرایط شماست میتوانید با ما تماس بگیرید.

ویزای آموزش: دوره دیدن

با این ویزا میتوانید در دوره ای شرکت کنید که مرتبط با شغل و یا زمینه تحصیلتان است تا مهارتهایتان را در آن زمینه افزایش دهید.

نام رسمیTraining visa
کدSubclass: 407
اعتبارحداکثر ۲ سال
هزینه ویزااز ۴۰۵ دلار برای متقاضی اصلی
طول پروسه۱۰ تا ۴۹ روز
اجازه کارتوضیح ۲ را بخوانید
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: نوع اجازه کار برای کسی که ویزای آموزش (دوره دیدن) را میگیرد در ویزای او ذکر میشود. شرایط برای هر فرد متفاوت است و ممکن است به شما اجازه کار ندهند و یا بصورت محدود و مشروط به شما اجازه بدهند که در مدت اقامت در استرالیا کار کنید.

علاوه بر اجازه کار، ممکن است شرایط دیگری هم برای شما تعیین کنند که هرکدام با یک کد در ویزای مشخص میشود:

۸۱۰۲: بدون اجازه کار مگر مرتبط با تحصیل یا دوره

۸۱۰۴: محدودیت ۴۰ ساعت در دو هفته

۸۱۰۶: بدون اجازه کار مگر مرتبط با نوع فعالیتی که در ویزا ذکر میشود

۸۱۰۷: کار فقط برای کارفرما یا نوع فعالیت بخصوص

۸۳۰۱: باید منافع عمومی را رعایت کنید

۸۳۰۳: باید از آشوبگری پرهیز کنید

۸۵۰۱: ارائه بیمه شلامت

۸۵۰۲: نباید قبل از فردی که در ویزا ذکر شده وارد استرالیا بشوید

۸۵۰۳: نمیتوانید بیشتر بمانید.

۸۵۱۶: باید مدارک بیشتر ارائه بدهید.

۸۵۲۲: باید همزمان یا قبل از دارنده اصلی ویزا استرالیا را ترک کنید.

۸۵۲۵: باید در تاریخ ذکر شده استرالیا را ترک کنید.

۸۵۲۶: باید به دولت استرالیا اعلام کنید که کجای استرالیا زندگی میکنید.

برای تفسیر هر کدام از این کدها و راهنمایی بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید.

ویزای تحصیلی همراه

این ویزا که به نام ویزای سرپست دانش آموز هم شناخته میشود، برای کسانی است که میخواهند برای مراقبت و همراهی از کسی که ویزای تحصیلی دارد و زیر ۱۸ سال است، همراه او به استرالیا بیایند. در شرایط استثنایی ممکن است بتوانید برای همراهی دانشجوی بالای ۱۸ سال هم این ویزا را بگیرید.

نام رسمیStudent Guardian visa
کدSubclass 590
اعتبارتوضیح ۱ را بخوانید
هزینه ویزااز ۷۱۰ دلار
طول پروسه۱۴ روز تا ۳ ماه
اجازه کارتوضیح را بخوانید
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح ۱: اعتبار ویزایی که به شما میدهند بستگی به طول مدت تحصیل و همچنین سن دانش آموز دارد.

توضیح ۲: نوع اجازه کار برای کسی که ویزای تحصیلی همراه میگیرد در ویزای او ذکر میشود. شرایط برای هر فرد متفاوت است و ممکن است به شما اجازه کار ندهند و یا بصورت محدود و مشروط به شما اجازه بدهند که در مدت اقامت در استرالیا کار کنید.

علاوه بر اجازه کار، ممکن است شرایط دیگری هم برای شما تعیین کنند که هرکدام با یک کد در ویزای شما مشخص میشود:

۸۱۰۱: بدون اجازه کار

۸۱۰۶: کار بصورت محدود

۸۲۰۱: اجازه تحصیل یا دوره دیدن حداکثر ۳ ماه

۸۵۰۱: ارائه بیمه سلامت

۸۵۰۲: نباید قبل از فردی که در ویزا ذکر شده وارد استرالیا بشوید.

۸۵۱۶: باید مدارک بیشتر ارائه بدهید.

۸۵۳۴: نمیتوانید بیشتر بمانید.

۸۵۳۷: باید همراه دانش آموز زندگی کنید.

۸۵۳۸: نباید بدون اجازه، بدون دانش آموز، استرالیا را ترک کنید.