طول پروسه ویزاهای استرالیا

Processing times guide

در این صفحه، زمان میانگین و تقریبی که برای صدور انواع ویزا طول میکشد را میبینید.

تنوع در زمان پروسه یعنی چه؟

همه درخواستهای ویزا یکی یکی بررسی میشوند. بنابراین عوامل مختلفی ممکن است بر طول پروسه بررسی پرونده ها اثر بگذارد و باعث شود این زمان این پروسه برای افراد مختلف فرق داشته باشد. بعضی از این عوامل عبارتند از:

  • اینکه هنگام تقاضای ویزا، تمام مدارک لازم را ارائه داده باشید یا خیر
  • اینکه تقاضای خود را آنلاین ثبت کرده باشید یا بصورت کاغذی تقاضاهای آنلاین معمولاً سریعتر پیش میروند.
  • وقتی در طول پروسه از شما اطلاعات بیشتر یا مدرک جدیدی میخواهند، چقدر سریع پاسخ میدهید
  • زمان لازم برای بررسی پرونده شما
  • زمانی که طول میکشد تا اطلاعات لازم از نهادهای ثالث به دست اداره مهاجرت استرالیا برسد؛ مثل اطلاعات مربوط به سلامت افراد یا امنیت ملی.
  • اینکه چقدر از سهمیه تعداد اقامت دائم باقی مانده باشد

طول پروسه انواع ویزای استرالیا

جدول زیر زمان پروسه هر ویزا را نشان میدهد. دقت داشته باشید که این زمانها بر اساس پرونده های قبلی هستند و به هیچ وجه تضمینی از طرف اداره مهاجرت استرالیا وجود ندارد و ممکن است طول پروسه پرونده شما طولانی تر شود.

ویزاهای دیدار و توریستی

نوع ویزای توریستیطول پروسه
اجازه الکترونیک برای سفرنامشخص
مسافر الکترونیک۱ تا ۲ روز
ترانزیت۱ تا ۲۱ روز
توریستی۵ تا ۲۸ روز
دیدار (با دعوتنامه خانواده)۱۰ تا ۵۵ روز
کار و تعطیلات۱ تا ۲۱ روز
تعطیلات برای کار۱ تا ۲۱ روز
زمانها تخمینی و صرفاُ براساس پرونده های قبلی است.

ویزاهای تحصیلی

نوع ویزای تحصیلیطول پروسه
تحصیلی (درس خواندن)متنوع
همراه۱ تا ۶ ماه
آموزش (دوره دیدن)۱ تا ۸ ماه
زمانها تخمینی و صرفاُ براساس پرونده های قبلی است.

ویزاهای خانواده

نوع ویزای خانوادهطول پروسه
والدین (دائمی)حداقل ۲۹ سال
دعوت از والدین۱/۵ تا ۵ ماه
والدین مسن (داخل استرالیا)حداقل ۲۹ سال
والدین مسن و مفید (موقت)حداقل ۱۲ سال
والدین مسن و مفید (دائمی)حداقل ۱۲ سال
والدین مفید (موقت)حداقل ۱۲ سال
والدین مفید (دائمی)حداقل ۱۲ سال
همسر – مشروط (خارج)۶ تا ۳۲ ماه
همسر – مهاجرت (خارج)۶ تا ۳۲ ماه
همسر – موقت (داخل)۴ تا ۳۷ ماه
همسر – دائم (داخل)۷ تا ۲۳ ماه
قصد ازدواج۵ تا ۳۲ ماه
تنها خویشاوندحداقل ۲۴ سال
بستگان مسنحداقل ۲۴ سال
مراقبت و نگهداریحداقل ۷ سال
فرزند (خارج از استرالیا)۷ تا ۲۴ ماه
فرزند (داخل استرالیا)۵ تا ۱۸ ماه
فرزند وابسته۵ تا ۱۰ ماه
سرپرستی۴ تا ۲۴ ماه
کودکان بی سرپرست۳۰ تا ۱۱۳ ماه
زمانها تخمینی و صرفاُ براساس پرونده های قبلی است.

ویزاهای کسب و کار

نوع ویزای کارطول پروسه
ویزای کسب و کار (مشروط)۱۵ تا ۳۶ ماه
ویزای دائم کسب و کار (دائمی)۲۷ تا ۳۴ ماه
از طریق کارفرمانامشخص
از طریق کارفرما: ورود مستقیم (۱۸۶)۳ تا ۱۳ ماه
از طریق کارفرما: قراداد استخدام۴ تا ۱۱ ماه
از طریق کارفرما: انتقال از موقت۶ تا ۱۴ ماه
سرمایه گذارینامشخص
کارفرما: مهارت منطقه اینامشخص
کارفرما: اسپانسر (۴۹۴)۵ تا ۱۶ ماه
کارفرما: قرارداد کاری۲ تا ۹ ماه
کارفرما: ورود بعد از دیگرینامشخص