انواع ویزای دائم استرالیا

Permanent visas

انواع ویزای استرالیا به دو دسته کلی موقت و دائمی تقسیم میشوند که برای رفتن به استرالیا باید یکی از این دو نوع ویزا را بگیرید. در این صفحه انواع ویزای دائم استرالیا را برای شما نوشته ایم. برای دیدن جزییات و انواع ویزای موقت میتوانید به صفحه ویزاهای موقت استرالیا مراجعه بفرمایید.

مهم: بعضی از انواع ویزای دائم (اقامت دائم استرالیا) بطور مستقیم داده نمیشوند و شما باید ابتدا یک ویزای موقت یا مشروط مرتبط با ویزای دائم مورد نظرتان بگیرید و سپس اگر واجد شرایط باشید، ویزای دائم مورد نظرتان را بگیرید.

بنابراین برای انتخاب ویزای دائم مورد نظرتان، لازم است که اطلاعات و شرایط آن ویزا را به دقت مطالعه کنید و ببینید ابتدا باید برای کدام نوع ویزای موقت/مشروط تقاضا بدهید.

در این صفحه فهرست کامل تمام انواع ویزای دائم را میبینید که به سه دسته تقسیم میشوند:

ویزاهای دائمی خانواده

انواع ویزای دائمی خانواده برای افرادی است که میخواهند از طریق یکی از بستگان خود به استرالیا مهاجرت کنند.

ویزای دائم والدین (103)

ویزای والدین سالمند – داخل استرالیا (804)

ویزای کمک کننده والدین سالمند – داخل استرالیا (864)

ویزای کمک کننده والدین (143)

ویزای مهاجرت از طریق همسر – خارج از استرالیا (100)

ویزای اقامت از طریق همسر – داخل استرالیا (801)

ویزای تنها خویشاوند – خارج از استرالیا (115)

ویزای تنها خویشاوند – داخل استرالیا (835)

ویزای بستگان سالمند – خارج از استرالیا (114)

ویزای بستگان سالمند – داخل استرالیا (838)

ویزای مراقبت و نگهداری – خارج از استرالیا (836)

ویزای مراقبت و نگهداری – داخل استرالیا (116)

ویزای فرزند – خارج از استرالیا (101)

ویزای فرزند – داخل استرالیا (802)

ویزای فرزندخواندگی (102)

ویزای کودک بی سرپرست توسط بستگان – خارج از استرالیا (117)

ویزای کودک بی سرپرست توسط بستگان – داخل استرالیا (837)

ویزاهای دائمی از طریق کار و مهارت

اگر از طریق مهارت و با قصد پیدا کردن کار به استرالیا مهاجرت میکنید، باید یکی از انواع ویزای دائمی زیر را بگیرید.

ویزای دائمی کار در مناطق تعیین شده (191)

ویزای دائمی کار در مناطق تعیین شده – قدیمی (887)

ویزای امتیازی اقامت دائم – با مهارت (190)

ویزاهای امتیازی اقامت با مهارت (مستقل) قدیمی (189)

ویزای جاب آفر (186)

ویزای جاب آفر کار در مناطق تعیین شده (187)

ویزای دائمی نخبه های جهانی (858)

اقامت از طریق سرمایه گذاری و کسب و کار (بیزینس)

سرمایه گذاری یا راه انداختن کسب و کار یکی از راههای مهاجرت به استرالیا است. فهرست انواع ویزای سرمایه گذاری در استرالیا یا راه انداختن بیزینس در این کشور را در زیر میبینید. با کلیک روی هرکدام از انواع ویزا به بخش مربوط به آن هدایت میشوید.

ویزاهای دائمی سرمایه گذاری و نوآوری کسب و کار (888)

ویزای دائمی سرمایه گذاری (891)

ویزای سرمایه گذاری از طریق اسپانسرشیپ دولتی (893)

ویزای صاحبان کسب و کار (890)

ویزای صاحبان کسب و کار از طریق اسپانسرشیپ دولتی (892)