شرایط زبان

Language requirements

از آنجا که استرالیا یک کشور انگلیسی زبان است، طبیعی است که برای مهاجرت به این کشور، سطح زبان انگلیسی شما باید قابل قبول باشد.

در این صفحه میخوانید:

چه آزمونهایی را قبول دارند؟

برای مهاجرت به استرالیا، نتیجه هرکدام از آزمون‌های زیر قابل قبول است:

– آیلتس (IELTS)

– تافل آی‌بی‌تی (TOEFL iBT)

– پی‌تی‌ایی (PTE)

– او.ایی.تی. (OET)

– آزمون ESOL کمبریج

توضیح: برای بعضی از روشها و بعضی انواع ویزا شاید آزمونهای دیگری را هم قبول کنند. پس قبل از هر اقدامی شرایط آن روش را مطالعه کنید یا با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

چه نمره‌ای باید بگیرم؟

اگر در توضیحات ویزایی که میخواهید بگیرید، شرط تسلط به زبان وجود داشته باشد، معمولاً نمره هایی که در جدول زیر میبینید برای آزمونها مختلف را باید بگیرید.

آزمون زباننمره قابل قبول
آیلتس۷
تافلریدینگ: ۲۴
لیسنینگ: ۲۴
رایتینگ: ۲۷
اسپیکینگ: ۲۳
پی‌ایی‌تی۶۵
او‌.ایی.تی.B
کمبریجC1

منظور از مدرک مهارت ارتباط با جامعه چیست؟

اداره تأیید صلاحیت مترجمان در استرالیا موسوم به NAATI‌ آزمونی به نام CCL دارد که در صورت قبولی در آن، میتوانید در سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق کار و مهارت، ۵ امتیاز به امتیازهای خود اضافه کنید.

قبولی در آزمون Credentialed Community Language (CCL) و ارائه مدرک آن نشان میدهد که شما مهارتهای زبانی حداقلی برای ارتباط با جامعه پیرامون خود در استرالیا را دارید.