شهروندی استرالیا

Australian citizenship

اگر جزء افراد زیر هستید می‌توانید برای گرفتن شهروندی استرالیا تقاضا بدهید:

– کسانی که اقامت دائم استرالیا را دارند

– کودکان ۱۵ ساله یا کوچک‌تر که همراه والدین (یا مراقب قانونی) خود تقاضای شهروندی می‌کنند

– مهاجرانی که از طریق برنامه مهاجرت کودکان کشورهای مشترک‌المنافع اقدام کرده‌اند

– کسی که حداقل یکی از والدینش شهروند استرالیاست اما خودش خارج از استرالیا به دنیا آمده است

– همسر یا پارنتر یک شهروند استرالیایی

– مهاجرانی که از طریق پناهندگی یا برنامه‌های انساندوستانه به استرالیا آمده‌اند

شهروندان واجد شرایط نیوزلند

شهروندی استرالیا برای کسانی که اقامت دائم استرالیا را دارند

هر فرد بزرگسال که از تاریخ ۱ ژوییه ۲۰۰۷ (۱۰ تیر ۱۳۸۶) اقامت دائم استرالیا را گرفته باشد و پس از گرفتن اقامت دائم حداقل ۴ سال بطور قانونی در استرالیا ساکن بوده باشد، می‌تواند برای اخذ شهروندی استرالیا تقاضا بدهد. این ۴ سال باید شامل این شرایط باشد:

– در این ۴ سال، بیشتر از ۱۲ ماه خارج از استرالیا نبوده باشد

– در مدت یک سال قبل از تقاضا برای شهروندی، بیشتر از ۳ ماه خارج از استرالیا نبوده باشد.

بطور کلی، افرادی میتوانند برای شهروندی استرالیا تقاضا کنند که یکی از انواع اقامت دائم استرالیا را داشته باشند. برای اینکه ببینید چه روشی برای گرفتن اقامت برای شرایط شما مناسب است، میتوانید صفحه ویزاهای دائم استرالیا را ببینید یا برای راهنمایی با ما تماس بگیرید.