ویزاهای پل

Bridging visas

وقتی داخل استرالیا هستید و ویزای شما تمام میشود، اگر بخواهید ویزای دیگری بگیرید که مجاز باشید از داخل استرالیا برای آن اقدام کنید، در فاصله ای که ویزای بعدی شما صادر میشود، میتوانید یکی از انواع ویزای پل را بگیرید تا بتوانید تا موقع صدور ویزای بعدی، بطور قانونی در استرالیا بمانید.

انواع ویزای پل

ویزای پل A

موقع تقاضای این ویزا باید داخل استرالیا باشید.

در صورت واجد شرایط بودن برای ویزای اصلی مورد نظر، موقع صدور آن، باید در استرالیا باشید.

نام رسمیBridging visa A
مخففBVA
کدSubclass 010
نوع اعتبارموقت
هزینه ویزارایگان
طول پروسهنامشخص

ویزای پل B

با این ویزا میتوانید در طول مدتی که منتظر صدور ویزای اصلی خود هستید، از استرالیا خارج شوید و تا زمان مشخصی برگردید.

نام رسمیBridging visa B
مخففBVB
کدSubclass 020
نوع اعتبارموقت
هزینه ویزااز ۱۶۵ دلار
طول پروسهنامشخص
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

موقع تقاضای این ویزا باید داخل استرالیا باشید.

باید ویزای BVA یا BVB (همین ویزا) را داشته باشید.

باید از داخل استرالیا برای نوعی ویزای اصلی اقدام کرده باشید که بتوان از داخل استرالیا برای آن تقاضا داد.

در صورت واجد شرایط بودن برای ویزای اصلی مورد نظر، موقع صدور آن، باید در استرالیا باشید.

ویزای پل C

موقع تقاضای این ویزا باید داخل استرالیا باشید.

در صورت واجد شرایط بودن برای ویزای اصلی مورد نظر، موقع صدور آن، باید در استرالیا باشید.

نام رسمیBridging visa C
مخففBVC
کدSubclass 030
نوع اعتبارموقت
هزینه ویزارایگان
طول پروسهنامشخص

ویزای پل E

این ویزا بطور کلی برای کسانی است که در حال انجام هماهنگی برای تعیین تکلیف وضعیت مهاجرت خود هستند و در طول این مدت میتوانند استرالیا را ترک کنند یا در استرالیا بمانند.

ویزای پل E کد 050

این ویزا مناسب کسانی است که ویزای BVE 050 یا BVD 041 دارند، و یا بصورت غیرقانونی در استرالیا هستند اما منتظر تعیین تکلیف پرونده مهاجرت خود هستند.

نام رسمیBridging visa E
مخففBVE
کدSubclass 050
نوع اعتبارموقت
هزینه ویزارایگان
طول پروسهنامشخص

ویزای پل E کد 051

این ویزای در موراد محدودی به کسانی داده میشود که شهروند استرالیا نیستند اما طبق قوانین مهاجرت، مانعی برای تقاضای ویزای پل برای آنها وجود ندارد.

نام رسمیBridging visa E
مخففBVE
کدSubclass 051
هزینه ویزارایگان
طول پروسهنامشخص