دسته‌ها
کانادا

برنامه مهاجرت استرالیا ۲۰۲۴

وزارت مهاجرت استرالیا اعلام کرده که در نظر دارد برای سال مالی ۲۴-۲۰۲۳ حدود ۱۹۰ هزار مهاجر جدید بپذیرد که بیشتر این پذیرشها از بین مهاجرتهای مهارتی موسوم به skilled migrant هستند.

نوع اقامت دائمتعداددرصد
خانوادگی۵۲،۵۰۰۲۸
مهارتی۱۳۷،۰۰۰۷۲
جمع۱۹۰،۰۰۰

با روی کار آمدن دولت جدید در استرالیا، در ژوئن سال ۲۰۲۲، اندرو جایلز بعنوان وزیر جدید مهاجرت استرالیا معرفی شد و امیدها برای اینکه سیاستهای مهاجرت به این کشور تا حدی تسهیل شود بیشتر شد.

پس از پایان پاندمی کرونا، دولت استرالیا در سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که ویزای مرتبط با کووید (Subclass 408) را از فوریه ۲۰۲۴ متوقف میکند. به این ترتیب و پس از مشکلات اقتصادی دوران پسا کرونا، انتظار میرود که دولت جدید استرالیا در سیاستهای مهاجرتی تجدیدنظر کند.

البته این لزوماً به معنی آسان شدن مهاجرت به استرالیا نخواهد بود اما میتوان امیدوار بود که سیاستهای کلی این کشور در پذیرش مهاجر تا حدی تغییر کند.